Tarifes

Preus públics 2018 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 7,40 €/9 sessions.

Targeta rosa reduïda: 13 €/9 sessions.

Sense targeta rosa: 20 €/9 sessions.

 

 

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

3 €/ 10 sessions.

 

Altres:

4€/hora (menors de 55 anys un cop finalitzades les inscripcions).