ACTIVITATS DE BENESTAR I SALUT

TALLER DE MEMÒRIA DE LA CREU ROJA

Taller d’entrenament de la memòria on es realitzen exercicis i jocs per tal de prevenir les pèrdues de memòria associades a l’envelliment i promocionar l’autonomia personal millorant les habilitats cognitives.

Caldrà entrevista prèvia el primer dia de taller.

HORARIS:

Dimarts de 10h a 11h (10 sessions)

Preu: 3€