ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

CLUB DE LECTURA. Vols conèixer a fons diverses obres literàries?

Aspectes més remarcables de la biografia d’un autor o autora. Característiques generals de la seva producció literària (gèneres, etapes, evolució). Posada en comú setmanal de la lectura d’uns textos concrets amb les aportacions de tothom.

HORARIS:

Dimecres de 10h  a 11:30h (Anual)

 

Preu: 3€. Llista d’espera.