ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

Català Intermedi I.

És un curs adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

HORARI:

Divendres de 10h a 12h (22 sessions de 2h – CPNL)

 

Preu: 25,33 €